Người dân Đại Lộc mất trắng trên 50 tấn cá sau một đêm

Người dân Đại Lộc mất trắng trên 50 tấn cá sau một đêm

Hơn 50 tấn cá nuôi chết sau một đêm

Hơn 50 tấn cá nuôi chết sau một đêm

Quảng Nam: Cá nuôi chết trắng hồ sau một đêm

Quảng Nam: Cá nuôi chết trắng hồ sau một đêm

52 tấn cá điêu hồng đồng loạt chết ở Quảng Nam

52 tấn cá điêu hồng đồng loạt chết ở Quảng Nam

Sau một đêm, hàng chục tấn cá diêu hồng chết nổi trắng mặt hồ

Sau một đêm, hàng chục tấn cá diêu hồng chết nổi trắng mặt hồ

Cá chết hàng loạt sau một đêm, người dân có nguy cơ trắng tay

Cá chết hàng loạt sau một đêm, người dân có nguy cơ trắng tay

Lo lắng mất an toàn đập thủy lợi Trà Cân

Lo lắng mất an toàn đập thủy lợi Trà Cân

Quảng Nam: Thực hư nguy cơ vỡ đập do khai thác đất đá

Quảng Nam: Thực hư nguy cơ vỡ đập do khai thác đất đá

Khai thác đất, đá gây mất an toàn hồ chứa nước Trà Cân

Khai thác đất, đá gây mất an toàn hồ chứa nước Trà Cân