Bế mạc Liên hoan tiếng hát Đường 9 xanh

Bế mạc Liên hoan tiếng hát Đường 9 xanh

Tối ngày 25/7, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL) phối...
Ấn tượng Lễ hội 'Xin chào Hà Nội' ở Cộng hòa CZech

Ấn tượng Lễ hội 'Xin chào Hà Nội' ở Cộng hòa CZech

'Ahoj Ha Noi:' Lễ hội văn hóa gắn kết cộng đồng Việt-Séc

'Ahoj Ha Noi:' Lễ hội văn hóa gắn kết cộng đồng Việt-Séc

Hà Nội: Phố đi bộ sôi động với biểu diễn nghệ thuật xiếc

Hà Nội: Phố đi bộ sôi động với biểu diễn nghệ thuật xiếc

Campuchia kỷ niệm 40 năm thành lập Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước

Campuchia kỷ niệm 40 năm thành lập Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước

Campuchia kỷ niệm 40 năm thành lập Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước

Campuchia kỷ niệm 40 năm thành lập Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước

S.T thể hiện khả năng ghi nhớ xuất sắc dù bị đồng đội vùi dập

Ngày thứ 2 Liên hoan Ca trù toàn quốc: Biểu diễn đặc sắc, chất lượng chuyên môn cao

Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân 2018

Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân 2018 có nhiều nét đổi mới

Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền

'Đáp ứng kỳ vọng của tỉnh, khán giả và phù hợp với năng lực các nghệ sỹ là điều rất khó…'