Tước giấy phép phòng khám có bác sĩ Trung Quốc 'vẽ bệnh thu tiền'

Tước giấy phép phòng khám có bác sĩ Trung Quốc 'vẽ bệnh thu tiền'

Đà Nẵng: Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị bị xử phạt hơn 140 triệu đồng

Đà Nẵng: Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị bị xử phạt hơn 140 triệu đồng

Tước giấy phép hoạt động một phòng khám có bác sĩ Trung Quốc

Tước giấy phép hoạt động một phòng khám có bác sĩ Trung Quốc

Phạt hơn 140 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị

Phạt hơn 140 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị

Đà Nẵng: Xử phạt phòng khám tư 'vẽ' bệnh thu tiền 'cắt cổ' bệnh nhân

Đà Nẵng: Xử phạt phòng khám tư 'vẽ' bệnh thu tiền 'cắt cổ' bệnh nhân

Đà Nẵng: Phòng khám đa khoa Hữu Nghị vẽ bệnh moi tiền, đầy sai phạm

Đà Nẵng: Phòng khám đa khoa Hữu Nghị vẽ bệnh moi tiền, đầy sai phạm

Phát hiện nhiều vi phạm phòng khám đa khoa Hữu Nghị bị tố thu giá 'cắt cổ'

Phát hiện nhiều vi phạm phòng khám đa khoa Hữu Nghị bị tố thu giá 'cắt cổ'

Đề nghị tước giấy phép phòng khám có bác sĩ Trung Quốc ở Đà Nẵng

Đề nghị tước giấy phép phòng khám có bác sĩ Trung Quốc ở Đà Nẵng

Phát hiện nhiều sai phạm tại Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị

Phát hiện nhiều sai phạm tại Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị

Phòng khám có bác sĩ Trung Quốc ở Đà Nẵng bị đề nghị tước giấy phép

Phòng khám có bác sĩ Trung Quốc ở Đà Nẵng bị đề nghị tước giấy phép