Tước giấy phép phòng khám có bác sĩ Trung Quốc 'vẽ bệnh thu tiền'

Tước giấy phép phòng khám có bác sĩ Trung Quốc 'vẽ bệnh thu tiền'

UBND TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt hành chính đối với Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị hơn 140 triệu đồng,...
Đà Nẵng: Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị bị xử phạt hơn 140 triệu đồng

Đà Nẵng: Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị bị xử phạt hơn 140 triệu đồng

Tước giấy phép hoạt động một phòng khám có bác sĩ Trung Quốc

Tước giấy phép hoạt động một phòng khám có bác sĩ Trung Quốc

Phát hiện nhiều vi phạm phòng khám đa khoa Hữu Nghị bị tố thu giá 'cắt cổ'

Phát hiện nhiều vi phạm phòng khám đa khoa Hữu Nghị bị tố thu giá 'cắt cổ'

Nhiều sai phạm, Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị Đà Nẵng bị đề nghị rút giấy phép

Nhiều sai phạm, Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị Đà Nẵng bị đề nghị rút giấy phép

Vi phạm hàng loạt, phòng khám Đa khoa Hữu Nghị ở Đà Nẵng bị phạt nặng

Vi phạm hàng loạt, phòng khám Đa khoa Hữu Nghị ở Đà Nẵng bị phạt nặng

Đà Nẵng: Đề nghị rút giấy phép hoạt động phòng khám Đa khoa Hữu Nghị

Đà Nẵng: Đề nghị rút giấy phép hoạt động phòng khám Đa khoa Hữu Nghị