Nữ công nhân mê sáng tạo

Nữ công nhân mê sáng tạo

Nữ công nhân với nhiều sáng kiến

Nữ công nhân với nhiều sáng kiến

Nét đẹp lao động nữ công nhân ngành xi-măng

Nét đẹp lao động nữ công nhân ngành xi-măng

Mối ân tình phía sau người phụ nữ

Mối ân tình phía sau người phụ nữ

16 tập thể và cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

16 tập thể và cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019

Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019 vinh danh 6 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019 vinh danh 6 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu

Phụ nữ Việt Nam luôn là người khơi nguồn những giá trị tốt đẹp

Phụ nữ Việt Nam luôn là người khơi nguồn những giá trị tốt đẹp

6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019

6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019