Tăng cường hợp tác Hà Nội - Astana

Tăng cường hợp tác Hà Nội - Astana

Đoàn đại biểu Đảng Nur Otan, Cộng hòa Kazakhstan thăm Việt Nam

Đoàn đại biểu Đảng Nur Otan, Cộng hòa Kazakhstan thăm Việt Nam

Tăng cường hợp tác giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Astana

Tăng cường hợp tác giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Astana

Quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Kazakhstan không ngừng được củng cố

Quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Kazakhstan không ngừng được củng cố

Hà Nội mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương của Kazakhstan

Hà Nội mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương của Kazakhstan

Hà Nội - Astana: Đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Hà Nội - Astana: Đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá tỵ tiếp Bí thư Trung ương Đảng Nur Otan, Cộng hòa Kazakhstan

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá tỵ tiếp Bí thư Trung ương Đảng Nur Otan, Cộng hòa Kazakhstan