Tác dụng của sen

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sen có vai trò không nhỏ trong chữa bệnh và ẩm thực. Mỗi bộ phận của cây sen có tính chất và tác dụng trị liệu khác nhau.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=28127