Tác dụng của nước đối với người cao tuổi

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Một trong 10 lời khuyên nhằm bảo vệ sức khỏe người cao tuổi là biết sử dụng nước. Như chúng ta biết, không có nước, không có sự sống. Trong công cuộc bảo vệ và nâng cao sức khỏe người cao tuổi, cần tận dụng nước.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2008/6/23/246511.tno