Sự thật về thị trường nhà đất Mỹ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet- Lâu nay, người ta chỉ chú ý chủ yếu đến những đối tượng chịu tác động từ khủng hoảng nhà đất Mỹ mà quên rằng còn rất nhiều người có thể hưởng lợi từ việc này.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=88435