Sử dụng thuốc kháng sinh bừa bãi: Thảm họa!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet – “Mặc dù Bộ Y tế đã có quy định thuốc chỉ bán theo đơn của bác sĩ nhưng quả thật tình trạng mua bán thuốc dễ dãi như hiện nay đã khiến tình trạng lạm dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh trở thành vấn nạn.”

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=45838