Sôi động thương mại Nga - Ấn

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Nga và Ấn Độ sẽ tăng kim ngạch buôn bán song phương lên 10 tỉ USD mỗi năm, từ năm 2010...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=fbad45c8177411&page=category