Sở thích sưu tập của một số tỉ phú

    1 đăng lạiGốc

    Có người nói rằng có tiền mua tiên cũng được. Tuy nhiên, phần lớn các tỉ phú trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ của Forbes không mua tiên mà dùng vào việc sưu tập các của "độc".

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2007/11/78984.cand