Số phận của điệp viên Sergey Motorin

    Gốc

    Thiếu tá KGB Sergey Motorin được đánh giá là một trong những nguồn tin dễ dàng khai thác nhất của các cơ quan mật vụ Mỹ. Sự phản bội này - có thể coi là một bài học xương máu về bản lĩnh và tinh thần cảnh giác cho các sĩ quan trẻ của tình báo XôViết tại nước ngoài...

      Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosomat/2008/7/66870.cand