SK Telecom với chương trình đào tạo công nghệ thông tin

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Với mục tiêu cung cấp kiến thức đào tạo về công nghệ thông tin (CNTT) và kinh nghiệm thực tế cho các tài năng trẻ Việt Nam, tháng 12-2007, SK Telecom thành lập Trung tâm Đào tạo CNTT mang tên SKT-SSU tại Công viên phần mềm Quang Trung (TP Hồ Chí Minh).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=122677&sub=72&top=41