Sinh một con - Sự lựa chọn mới của nhiều gia đình

    Gốc

    Hanoinet - "Từ bao năm nay, tôi cứ nghĩ là mình phải có 2 con, thậm chí nhiều hơn nếu đủ điều kiện, nhưng khi bé Bo ra đời, mọi thứ thay đổi" - Dương, 33 tuổi, tâm sự.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=80155