Siemens hỗ trợ SHTP phát triển nhân lực ngành bán dẫn

Công nghệ của Siemens sẽ được tích hợp vào các khóa đào tạo về thiết kế mạch tích hợp (IC) và bảng mạch in (PCB) được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của SHTP trong đào tạo ngành bán dẫn.

Siemens Digital Industries Software vừa công bố hợp tác với Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) để bồi dưỡng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn tại Việt Nam.

SHTP xác định tầm quan trọng của chiến lược phát triển ngành bán dẫn Việt Nam, vì thế đã hợp tác với Siemens nhằm tăng cường chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng nhân tài cũng như hợp tác giữa giới học thuật với ngành bán dẫn, nhờ đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Theo đó, các giải pháp phần mềm tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) của Siemens sẽ được tích hợp vào các khóa đào tạo về thiết kế mạch tích hợp (IC) và bảng mạch in (PCB) được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của SHTP trong đào tạo ngành bán dẫn.

Bà Nina Lin, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc khu vực Đông Nam Á, bộ phận tự động hóa thiết kế điện tử (EDA), Siemens Digital Industries Sofware, cho biết các công nghệ của Siemens sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho khách hàng để chuyển đổi ngành của họ và dẫn đầu thị trường, đồng thời hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành bán dẫn.

Ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng Ban Quản lý SHTP chia sẻ: “Chúng tôi xác định phát triển nhân lực ngành bán dẫn là một trong những hoạt động trọng tâm, hướng đến hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và củng cố cho tầm nhìn của SHTP để trở thành trung tâm khoa học công nghệ, động lực phát triển mới cho khu vực Đông Nam bộ và cả Việt Nam nói chung”.

Thanh Dung

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/siemens-ho-tro-shtp-phat-trien-nhan-luc-nganh-ban-dan-post113511.html