SHB chào bán 150 triệu cổ phiếu

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho phép Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chào bán 150 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng để tăng vốn điều lệ từ 500 tỉ đồng lên 2.000 tỉ đồng trong năm 2007

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/204492.asp