Sẽ mạnh tay với các hành vi xâm phạm môi trường

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Môi trường toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thành lập Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT) thuộc công an các tỉnh, thành phố...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_de_hom_nay/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.7035846987/mlnews.2008-02-18.8244680912