Sẽ chuyển đổi công năng các thùng chứa chất thải mùa dịch

Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Vĩnh Cửu mới có thông tin liên quan đến phản ánh hàng trăm thùng chứa rác mua bằng tiền ngân sách chất đống phơi nắng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Vĩnh Cửu, những thùng rác này được mua sắm để phục vụ chứa rác sinh hoạt trong các khu cách ly thời điểm dịch COVID-19 (năm 2021) trên địa bàn huyện.

Đầu năm 2023, khi hết dịch COVID-19, theo chỉ đạo của UBND huyện, phòng đã rà soát, thu hồi, vệ sinh đưa về kho, đồng thời có báo cáo tham mưu UBND huyện Vĩnh Cửu xem xét chỉ đạo xử lý tài sản công theo hướng cho chuyển đổi công năng để cấp về cho các địa phương phục vụ công tác phân loại rác tại nguồn và bố trí điểm thu hồi chất thải sinh hoạt nguy hại.

Giáp Tết Nguyên đán 2024, Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Vĩnh Cửu thực hiện sửa chữa trụ sở, công nhân thi công đã di chuyển các thùng rác này từ khu vực mái che nhà xe phía sau trụ sở ra phía sau cơ quan.

Sau Tết Nguyên đán, số thùng rác này được đưa về kho chứa có mái che, có cửa khóa an toàn. Như vậy, việc các thùng rác để ngoài trời là có nhưng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Hiện Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Vĩnh Cửu đang làm kế hoạch đề xuất sơn lại màu, sửa chữa để chuyển công năng và cấp phát cho các xã, đơn vị thuộc huyện quản lý sử dụng theo quy định.

Hoàng Lộc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202402/se-chuyen-doi-cong-nang-cac-thung-chua-chat-thai-mua-dich-5c65179/