Scolari thêm một lần mắc nợ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong quá khứ, Ferguson và Scolari mới chỉ một lần đối đầu trực tiếp. Đó là ở Cúp Liên lục địa năm 1999. Hôm ấy, M.U là những người chiến thắng. Tối 21/9, Scolari lại thêm một lần mắc nợ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=27&NewsId=96857