Sau quyết định của Trung Quốc: Giá vàng, dầu, đồng tăng mạnh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - USD rớt giá so với Euro và giá dầu tăng đến hơn 4% trước dự đoán kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và một số nền kinh tế lớn khác sẽ giúp duy trì tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu năng lượng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=108127