Sao Tùng Dương không tự nhận mình là manly

Hanoinet - Tôi không tự nhận mình manly. Nhưng ai cũng cần phải đẹp. Con trai cần phải... đàn ông. Việc tôi cắt tóc không phải là học đòi ai cả. - Ca sĩ Tùng Dương nói.