Sáng tạo nhưng hãy tôn trọng lịch sử

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    25 liên quanGốc

    Sự việc triển lãm hội họa “Điện Biên Phủ” của họa sỹ Mai Duy Minh bị tạm dừng trước giờ khai mạc cách đây tròn 1 tuần, đúng vào ngày kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, vẫn đang tiếp tục có những tranh luận với những ý kiến hết sức gay gắt trái chiều. Mặc dù chưa có kết luận cuối cùng của nhà quản lý văn hóa. Vẫn biết nghệ thuật là phải tôn trọng sự sáng tạo theo hướng hiện thực hóa nhưng không có nghĩa sáng tạo một cách phi thực tế, nhất là về một sự kiện đã đi vào trang sử hào hùng của dân tộc: Chiến thắng Điện Biên Phủ.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/sang-tao-nhung-hay-ton-trong-lich-su-39004.htm