Sai lầm nếu không sử dụng mỡ lợn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ở nhiệt độ trên 180 độ sẽ xảy ra phản ứng hóa học sinh ra những chất không có lợi cho cơ thể. Vì vậy, khi chế biến món ăn rán từ dầu, cần khống chế nhiệt độ dưới 150 độ để dầu không bị bốc khói.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=112225