Sacombank tìm thêm đối tác nước ngoài

    Gốc

    Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín đang tiến hành việc chọn lựa đối tác chiến lược sở hữu số vốn cổ phần mà Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) đang sở hữu thông báo bán ra.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/229498/Default.aspx