Tóm tắt tiểu sử đồng chí Đoàn Hồng Phong

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Đoàn Hồng Phong đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

- Ngày sinh: 02/01/1963 Nam/Nữ: Nam Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

- Ngày vào Đảng: 30/12/1993 Ngày chính thức: 30/12/1994

- Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính, Kế toán

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ Kinh tế

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

+ Ngoại ngữ: Anh B

- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2011); Huân chương Lao động hạng Nhì (2017)

- Kỷ luật: Không

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- Tổng Thanh tra Chính phủ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/nhan-su/tom-tat-tieu-su-dong-chi-doan-hong-phong/427995.vgp