Giảm mùi hôi từ bãi rác Nam Sơn thấp hơn 42 lần tiêu chuẩn quy định

Theo đánh giá của Viện Công nghệ Môi trường nồng độ mùi riêng lẻ của khí H2S sau khi xử lý thí điểm 1 tháng chỉ bằng 1/42 so với tiêu chuẩn quy định Việt Nam

Ngày 28/1/2021, tại Khu liên hợp XLCT Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội), các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cùng chuyên gia, nhà khoa học đã nghe báo cáo kết quả cập nhật sau 03 tuần xử lý và chứng kiến đánh giá sau 01 tháng vận hành thí điểm xử lý mùi bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản.

Kết quả cho thấy, nồng độ mùi tổng hợp và cả nồng độ mùi riêng lẻ của nước rỉ rác đã giảm nhiều nhất gần đạt 100% (cụ thể lần lượt là 99,4% và 99,9% (giảm nhiều nhất lên tới hơn 1300 lần)) đạt cả Quy chuẩn Việt Nam và Nhật Bản.

Kết quả xử lý mùi hôi được đo bằng nhiều thiết bị hiện đại.

Đặc biệt, kết quả mùi nền không khí tổng hợp đo tại hiện trường sau 01 tháng xử lý giảm về 1 tức giảm tới 99,7% (trước đó, sau 01 tuần đã giảm 94,2%), đây là chỉ số quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực người dân sinh sống. Cảm quan không còn mùi hôi thối, dự án đã thành công như dự kiến ban đầu của các chuyên gia..

Ngoài phương pháp đánh giá mùi tổng hợp bằng thiết bị đo mùi hiện đại được sử dụng rộng rãi tại Nhật Bản và đánh giá theo Quy chuẩn của Nhật Bản thì đơn vị đánh giá độc lập là Viện Công nghệ Môi trường (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã thực hiện đánh giá thêm yếu tố mùi riêng lẻ khác theo Quy chuẩn của Việt Nam - QCVN 06:2009/BTNMT để có thêm số liệu tham khảo.

Các bọt khí nano siêu nhỏ góp phần không nhỏ giảm thiểu mùi hôi từ bể nước rác.

Kết quả cho thấy, nồng độ mùi riêng lẻ của khí H2S (mùi trứng thối) đo trong thời gian trung bình 1 giờ đã giảm nhiều nhất chỉ còn 0.001mg/m³ (thấp hơn và vượt mong đợi so với ngưỡng mà QCVN 06:2009/BTNMT quy định là <0.042 mg/m³, tức chỉ bằng 1/42 lần so với ngưỡng quy định).

Trong khi đó, nồng độ mùi riêng lẻ của khí NH3 đo trong thời gian trung bình 1 giờ đã giảm nhiều nhất từ 78,5 mg/m³ xuống 0.06 mg/m³ tức đã giảm tới 99,9% (giảm nhiều nhất lên tới hơn 1300 lần) lượng mùi và không còn mùi hôi thối.

Hai mẫu nước rỉ rác trước (bên trái) và sau khi được xử lý bằng công nghệ Bio-Nano của Nhật Bản.

Trước đó vào ngày 18/1/2021, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước (thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia – Bộ TN&MT) , Viện Công nghệ môi trường (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã tiến hành đo nồng độ mùi tổng hợp sau 03 tuần tiến hành xử lý bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản.

Đơn vị kiểm định thực hiện đo mùi độc lập sử dụng thiết bị đo mùi tổng hợp cầm tay được sử dụng rộng rãi tại Nhật Bản thì kết quả cho thấy, sau 03 tuần xử lý giá trị nồng độ mùi tổng hợp sau xử lý dưới mặt hồ giảm mạnh nhất từ 999 xuống 6, tức giảm tới 99,4% lượng mùi hôi thối.

Ngoài ra, tại 04 vị trí trên bờ hồ, giá trị nồng độ mùi tổng hợp sau 03 tuần xử lý giảm mạnh từ 999 xuống 8, tức giảm tới 99,2% lượng mùi hôi thối. (Trước đó kết quả sau 01 tuần xử lý lần lượt là 97,9% và 98,2%)

Nguyên Viện trưởng Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật - GS.TSKH.Đặng Huy Huỳnh đánh giá trực quan kết quả giảm thiểu mùi hôi của nước rỉ rác sau một tháng được xử lý thí điểm bằng công nghệ Bio-Nano của Nhật Bản.

Thời gian qua, Sở Xây dựng Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đã vào cuộc hết sức quyết liệt, áp dụng nhiều giải pháp để giảm mùi bốc lên như che phủ bạt HDPE lên các ô chứa nước rác tại bãi rác Nam Sơn với tinh thần trách nhiệm rất cao vì cuộc sống người dân sống gần Khu Liên hợp XLCT Nam Sơn.

Tuy nhiên, các giải pháp hiện tại mặc dù cũng đã góp phần giảm được mùi ở một mức độ nhưng vẫn là các giải pháp "nhốt" khí, "trùm kín khí" mà chưa phải là giải pháp phân hủy tận gốc các khí gây ra mùi.

Vì vậy nên vào ngày 28/12/2020, dự án tài trợ miễn phí thí điểm xử lý mùi của bãi rác Nam Sơn đã được tiến hành lắp đặt thiết bị máy sục khí nano (công suất của loại máy nano được sử dụng lớn gấp 5 lần công suất của máy nano đã lắp đặt thí điểm tại sông Tô Lịch) tại vị trí đã được giao trong Khu Liên hợp XLCT Nam Sơn.

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/khoa-hoc-quan-su/giam-mui-hoi-tu-bai-rac-nam-son-thap-hon-42-lan-tieu-chuan-quy-dinh-629196/