9 tháng đầu năm, SHB đạt 2.260 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với các chỉ số tài chính tăng trưởng tích cực.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019, ghi nhận lãi trước và sau thuế 9 tháng đầu năm hơn 2.261 tỷ đồng và hơn 1.807 tỷ đồng, cùng tăng khoảng 54% so với cùng kỳ năm trước nhờ thu nhập tích cực.

Lợi nhuận trước và sau thuế SHB tăng trưởng ấn tượng song nợ xấu cũng tăng cao. (Ảnh: SHB)

Trong thời gian trên, thu nhập lãi thuần tăng 61,6% so với cùng kỳ, đạt 5.408 tỷ đồng nhờ tăng trưởng cho vay khá tốt.

Hầu hết các mảng hoạt động chính đều cho kết quả khả quan. Trong đó, lãi thuần từ dịch vụ tăng 110%, lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 11,3%, lãi từ các hoạt động khác tăng 46%. Duy nhất mảng mua bán chứng khoán đầu tư giảm lãi 43%, ghi nhận chỉ hơn 156 tỷ đồng.

Tính riêng quý III, thu nhập lãi thuần SHB tăng mạnh 92%, đạt gần 2.255 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ giảm hơn 46% song lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư lại tăng 980%, lãi từ hoạt động khác tăng 165,7%, kinh doanh ngoại hối tăng 6,2%.

Nhờ chi phí hoạt động chỉ tăng 46% nên l ợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của SHB tăng 144% so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 1.415 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của SHB đạt gần 357.239 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, nhờ cho vay khách hàng tăng 17%, tài sản có khác tăng 49% và các khoản phải thu tăng 71% so với đầu năm.

Tiền gửi của khách hàng tại SHB tại thời điểm kết thúc quý III đạt mức gần 246.240 tỷ đồng, tăng 9%.

Trên sàn, cổ phiếu SHB đang giao dịch mức 6.600 đồng/cổ phiếu. Từ đầu năm, mã SHB trải qua 208 ngày giao dịch, biến động giá giảm 8,3%, tương đương mỗi cổ phiếu mất 600 đồng.

Hoàng Hưng

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ngan-hang-sai-gon--ha-noi-lai-cao-no-xau-cung-tang-d508112.html