Rolls-Royce Phantom đỏ về Việt Nam

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Liên tiếp trong vòng hai tuần, 3 chiếc siêu sang Phantom cập cảng, trong đó có 2 màu trắng và một màu đỏ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=35&NewsId=65331