Razer khởi động giải đấu DOTA toàn cầu

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Sau khi thành công ở lĩnh vực FPS với Counter Strike, Razer lại bước chân sang mảnh đất Warcraft III hình thức DOTA.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10581&t=pcolarticle