Rắn cao su : Năng lượng từ sóng biển

    Gốc

    (ScienceDaily) Một thiết bị được tạo thành từ ống cao su khổng lồ có thể mang ý nghĩa quyết định trong việc chế tạo điện từ năng lượng của sóng biển.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Khoahoc/Phatminhmoi/47622/default.aspx