Ra mắt trung tâm Dịch Vụ 59 của CMS

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 1/7/2008, tại Hà Nội, công ty Máy Tính CMS đã khai trương trung tâm Dịch Vụ 59 nhằm khẳng định cam kết cao trong việc chăm sóc và phục vụ khách hàng.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10573&t=pcolarticle