Ra mắt Quỹ "Vòng tay đồng đội"

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 19-12, tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, Quỹ Khuyến học Việt Nam chính thức ra mắt Quỹ "Vòng tay đồng đội" - chi nhánh thuộc Quỹ Khuyến học Việt Nam.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112118&sub=74&top=41