Quảng Trị phát triển rừng phòng hộ

  Chính Phủ
  Gốc

  (Chinhphu.vn) - Quảng Trị là một trong những tỉnh có độ che phủ rừng lớn nhất nước. Tính đến nay, độ che phủ rừng trên địa bàn đã đạt 47,5%. Diện tích rừng của tỉnh không chỉ tăng nhanh về rừng kinh tế mà rừng phòng hộ cũng được phát triển tốt.

  Rừng phòng hộ đầu nguồn Hướng Hóa (Quảng Trị)

  Hàng năm, toàn tỉnh Quảng Trị trồng được 4.500 – 5.000 ha rừng tập trung và 2-3 triệu cây phân tán, trong đó có khoảng 1.500 – 2.000 ha rừng phòng hộ.

  Việc trồng rừng phòng hộ của tỉnh Quảng Trị diễn ra ở cả đầu nguồn, ven biển và không chỉ công nhân các lâm trường thực hiện mà còn có sự hưởng ứng tích cực của nông dân khắp nơi trong tỉnh. Người dân tham gia trồng rừng phòng hộ được hưởng lợi từ chính sách phát triển lâm nghiệp như tiền công trồng và chăm sóc rừng, được khai thác cây phụ trợ khi rừng khép tán.

  Tuy nhiên, do hiện nay mức đầu tư cho trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng phòng hộ còn thấp nên người dân còn khó khăn khi tham gia vào công việc này. Trong khi đó, phần lớn khu vực trồng rừng có địa hình phức tạp, hiểm trở. Khu vực trồng rừng phòng hộ phần lớn là địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc ít người, hiện cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức hạn chế…

  Do đó, trong thời gian tới, việc phát triển rừng phòng hộ dựa vào cộng đồng của tỉnh Quảng Trị cần được thực hiện có sự lồng ghép với các chương trình, dự án khác về xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, định canh định cư... Khi công tác phát triển và bảo vệ rừng phòng hộ đi đôi với công tác xóa đói giảm nghèo thì rừng phòng hộ mới phát triển được bền vững trong sự bảo vệ của cộng đồng.

  Thảo Hiền

  (Nguồn: Báo Quảng Trị)

   Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/quang-tri-phat-trien-rung-phong-ho/201111/103162.vgp