Quảng Nam tiếp tục trả tiền nợ giáo viên

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ngày 18.6, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định cấp cho UBND H.Quế Sơn 452 triệu đồng bổ sung nguồn thanh toán số tiền nợ dạy tăng, dạy thay của giáo viên những năm trước.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/6/19/245681.tno