Quảng cáo ngược đời!

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Một số ấn phẩm văn nghệ hiện nay, không ít nhà làm sách đã dùng tới những chiêu rất chi là… ngược đời, theo đúng tinh thần “xấu xa… phô ra”, nhằm thu hút sự tò mò của một bộ phận người đọc.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2009/4/187160