PV Power dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT

  174 liên quanGốc

  Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã CK: POW) vừa có thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

  Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của PV Power dự kiến được tổ chức vào ngày 22/12 tại Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

  Nhà máy Điện Cà Mau 2

  Đối tượng dự họp là tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PV Power theo danh sách chốt ngày 3/12/2020 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

  Tại Đại hội lần này, PV Power sẽ xin ý kiến các cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Quý do đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. Đồng thời, PV Power sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty.

  H.A

   Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/pv-power-du-kien-bau-bo-sung-thanh-vien-hdqt-590188.html