Pickleball - điều gì làm nên sức hấp dẫn?

Thời gian gần đây, môn thể thao Pickleball đã tạo được sức hút và 'phủ sóng' nhanh tại Việt Nam. Hãy cùng PV Báo Hà Tĩnh trải nghiệm và kiểm chứng sức hấp dẫn của môn thể thao này.

Nhóm P.V

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/pickleball-dieu-gi-lam-nen-suc-hap-dan-post268202.html