Phó Chủ tịch nước tiếp Giám đốc điều hành OFO

    Gốc

    Tiếp Giám đốc điều hành Hiệp hội các cộng đồng trẻ em mồ côi khuyết tật có gia đình của Mỹ (OFO) Bob Miller, sáng 16/11 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao sự giúp đỡ của OFO cũng như của cá nhân ông Miller đối với trẻ mồ côi, khuyết tật Việt Nam.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223384/Default.aspx