Phát triển trung tâm dữ liệu bền vững cho tương lai | Công nghệ đời sống | 17/04/2024

Khi thế giới ngày càng có nhận thức hơn về môi trường, nhu cầu về lập kế hoạch tốt hơn cho trung tâm dữ liệu cũng ngày càng tăng. Có nhiều cách để giảm lượng khí thải carbon và nhà kính, cũng như xây dựng trung tâm dữ liệu bền vững hơn và thân thiện với môi trường. Để có thể hiểu rõ về các giải pháp cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ chiến lược bền vững cho doanh nghiệp, trong chương trình hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Hoàng Văn Ngọc - CEO Viettel IDC.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/phat-trien-trung-tam-du-lieu-ben-vung-cho-tuong-lai-cong-nghe-doi-song-17-04-2024-233006.htm