Phát triển gần 2,2 triệu đoàn viên công đoàn

    Gốc

    Từ năm 2003 đến ngày 31/12/2007, các tổ chức công đoàn trong cả nước đã kết nạp gần 2,2 triệu đoàn viên mới, nâng tổng số công đoàn viên cả nước lên gần 6,1 triệu người.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/260046/Default.aspx