Phát triển Công nghiệp hóa dược là một trong những chương trình trọng điểm quốc gia

    Gốc

    Chiều 23-7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với các bộ và doanh nghiệp liên quan bàn các giải pháp đẩy mạnh Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ phát triển Công nghiệp hóa dược được phê duyệt tại Quyết định số 61/2007/QĐ- TTg.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127237&sub=127&top=39