Phát hiện nhiều sai phạm tại SCIC

Trong việc thực hiện các dự án đầu tư, một số người đại diện vốn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, để doanh nghiệp vi phạm các quy định về đấu thầu trong quá trình thực hiện dự án đầu tư...

Ảnh Internet

Đã thực hiện đầu tư dự án trước khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, không thẩm định hiệu quả của phương án đầu tư; thực hiện các dự án đầu tư không hiệu quả, quản lý dự án đầu tư không tốt dẫn đến khó thu hồi vốn đầu tư.

Trên đây là những sai phạm được Thanh tra Chính phủ chỉ ra tại Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Theo Thanh tra Chính phủ, công tác đầu tư, mua sắm tài sản của SCIC cũng còn có vi phạm trong việc lập hồ sơ hoàn công, quyết toán; hạng mục phát sinh thiếu thủ tục theo quy định; nghiệm thu, thanh quyết toán sai khối lượng là 251,9 triệu đồng, sai phạm khác là hơn 129 triệu đồng.

Công tác quản lý tài chính tại một số công ty do người đại diện vốn SCIC tham gia quản lý điều hành còn để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm. Một số doanh nghiệp có vi phạm trong công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán với tổng số tiền hơn 183 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra, việc đầu tư của SCIC cơ bản là có lợi nhuận, song còn có một số khoản đầu tư xác định hiệu quả đầu tư chưa rõ ràng, việc đầu tư thêm vốn theo quyền mua của cổ đông hiện hữu chưa được thẩm định kỹ vấn đề hiệu quả trong sử dụng vốn đầu tư, nhất là việc so sánh lợi ích của việc đầu tư tăng vốn vào các doanh nghiệp đang thực hiện thoái vốn, chưa hoàn thành thủ tục đầu tư. Ví dụ, khoản đầu tư tăng vốn điều lệ tại Vinaconex với giá trị đầu tư thêm của SCIC 1.602 tỷ đồng theo quyền mua của cổ đông hiện hữu thực chất chỉ để giúp Vinaconex tái cơ cấu về tài chính trả nợ trái phiếu đến hạn, do khoản lỗ gần 2.000 tỷ đồng tại Dự án Xi măng Cẩm Phả.

Ngoài ra, SCIC tính trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính đối với 29 doanh nghiệp tiếp nhận từ các bộ, ngành, địa phương không đúng quy định với số tiền hơn 256 tỷ đồng; tính trích lập dự phòng 83,8 tỷ đồng không đúng quy định. SCIC tính trích lập dự phòng đầu tư tại Tập đoàn Bảo Việt để giảm vốn đầu tư Quỹ Hỗ trợ, sắp xếp và phát triển doanh nghiệp không có cơ sở với số tiền gần 646 tỷ đồng.

Việt Thắng