Petrovietnam tổ chức Hội nghị công tác quy hoạch cán bộ

Ngày 7/9/2022, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công tác quy hoạch cán bộ về lấy ý kiến đối với nhân sự giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2025-2030.

Toành cảnh Hội nghị công tác quy hoạch cán bộ Petrovietnam

Toành cảnh Hội nghị công tác quy hoạch cán bộ Petrovietnam

Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo các cơ quan Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Phan Lạc Thành – Kiểm tra viên chính Vụ địa bàn VI, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Đỗ Thanh Vận – Chuyên viên chính Vụ V, Ban Nội chính Trung ương; cùng đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam chủ trì Hội nghị; Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; các đồng chí Trưởng/Phó các Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Tập đoàn; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn; cùng Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam nhấn mạnh: Thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của các cấp và Kế hoạch số 247-KH/ĐU ngày 9/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 và quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2026-2031; trên cơ sở hiện trạng đội ngũ cán bộ của Đảng ủy Tập đoàn và kết quả Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn ngày 29/8/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã xem xét, đánh giá hiện trạng nguồn quy hoạch; căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, đối tượng giới thiệu quy hoạch cấp ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn yêu cầu các đồng chí cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Tập đoàn tham gia hội nghị thể hiện trách nhiệm của mình, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực để lựa chọn bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ của Tập đoàn, để có thể đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn lãnh đạo cho Tập đoàn trong giai đoạn tiếp theo.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm về công tác quy hoạch cán bộ Tập đoàn

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã xem xét, thông qua danh sách nhân sự giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 một cách nghiêm túc, dân chủ theo đúng các bước của quy trình quy hoạch bằng hình thức bỏ phiếu kín.

N.H

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/petrovietnam-to-chuc-hoi-nghi-cong-tac-quy-hoach-can-bo-664995.html