PES 2008 tiến hành cách mạng trên Wii

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Trò chơi ra đời ngày 11/3/2008 này sẽ có phần chơi 2 người đối kháng với nhau trên cùng một màn hình.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Sap-choi/2008/01/3B9AE1A0