Ông Võ Tấn Long làm tổng giám đốc IBM Việt Nam

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 12/11/2008, tại Hà Nội, tập đoàn IBM thông báo quyết định (có hiệu lực khi công bố) bổ nhiệm ông Võ Tấn Long làm tổng giám đốc công ty IBM Việt Nam.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12108&chnlid=16&t=pcolarticle