Ông Ban Ki-moon: Hải tặc Somalia chủ yếu gồm 2 băng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ông Ban Ki-moon khuyến khích các nước thành viên LHQ giúp đẩy mạnh phát triển và quản lý ở Puntland và một vùng ly khai khác là Somaliland.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=136448