Nửa chặng đường

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Dự án tủ sách "Thăng Long ngàn năm văn hiến" bao gồm nhiều hạng mục với nội dung rất rộng. Một trong những nội dung quan trọng của dự án là công tác điều tra, sưu tầm, hệ thống hóa các tư liệu về văn hiến Thăng Long.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=30&NewsId=108732