Nỗ lực của Invenco

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Cty TNHH Sở hữu trí tuệ Invenco có chức năng hoạt động thực hiện các dịch vụ tư vấn theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước liên quan đến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN);

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/158196