Những nội dung cơ bản của Luật Thuế thu nhập cá nhân

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND - Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định thu nhập chịu thuế gồm: Thu nhập từ kinh doanh; Thu nhập từ tiền lương, tiền công; Thu nhập từ đầu tư vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; Thu nhập từ trúng thưởng;...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115562&sub=67&top=40