Những kỷ lục Guinness về game ít người biết đến (Phần 1)

    Gốc

    Bên cạnh các "thành tích" như Người ngồi tù lâu nhất vì chơi game hay hạ 131 mạng trong 30 phút, rất nhiều các danh hiệu khác đang được cập nhật thêm từng ngày.

      Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Chuyen-game/2008/04/3B9AE329